...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޭލިގެ
ނ.
ވަގުތީ ގޮތުން މީހުން އުޅުމަށްޓަކައި ފޮތިފަދަ އެއްޗަކުން ހަދައިފައި ހުންނަ ތަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިވިގެ . ކީމަ . މެދުފޭލި . ފޭލިގެ ޖެހުން . ޓެންޓު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ