...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޭލު
ނ.
(1) ވާ ނާކިޔާބު.
(2) ބައެއްޒާތުގެ އެއްޗިހިންނާއި ބައެއްކަހަލަ ގުނަވަނުން ކަނޑަ އެޅިފައިވާ މަސައްކަތް ނުކުރެވި ހުއްޓޭ ހުއްޓުން.
މިސާލު:
ކިޑްނީ ފޭލުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފާސް . ފޭލު . ފޭލުކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ