...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޭލުވުން
މ.
(1) ނާމާމިޔާބުވުން.
(2) ބައެއްޒާތުގެ އެއްޗިހިންނާއި ބައެއްކަހަލަ ގުނަވަނުން ކުރަން ކަނޑައެޅިފައިވާ މަސައްކަތް ނުކުރެވި ހުއްޓުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފޭލު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ