...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޮހޭރަބަރު
ނ.
ލިޔެފައި ނުވަތަ ކުރަހައިފައި ހުންނަ އެއްޗެހި ފިލުވައިލަން ގެންގުޅޭ އެއްޗެއް.
މިހަދައިފައި ހުންނަނީ ރަބަރުން ނުވަތަ އެފަދަ އެހެން އެއްޗަކުންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފިހިނާރަބަރޮ . ފުހޭރަބަރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ