...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޮށާ
ނ.
ފިރިހެނުން އުނު އަނުމަށާއި، ބޮލުގައި އެޅުމަށާއި، އުނަގަނޑުގައި ބަނުމަށް ބޭނުންކުރާ ހުދު ފޮތިގަނޑެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހޮޅިފޮށާ . ނަމާދުފޮށާ . ރާވެރިފުލަށްފޫގެޅުން . ރިދާ . ބަންގާޅު ފޮށާ . ބަތާހިނގުން . ބަޑިޖެހުން . ބޮލާމަކަނަ . ބޮޑުދޮޅި . ކަންގަނޑު . ކަތީބުފޮށާ . ކުޑަފޮށާ . ކޮޅުހެދުން . ކޮޅުޖެހުން . ކޮލަވާދެމުން . އަންބޮނޑި . އަތްދުތްލީފޮށާ . މަރުފޮށާ . މަކަނަ . މަކަނަށް ފޮށާލުން . މަދެލިކުން . ފަތުކެއްކިފޮށާ . ފަގުޑިފޮށާ . ފޫގެޅުން . ފޮށައުއޮޅުން . ފޮށާކެނޑުން . ފޮށާޖެހުން . ފޮޓާ . ފޮޓެޔާ . ދެލިފޭލި . ދޮޅި . ތަތުންދަނޑި . ތެތްފޭލި . ތެތްފޭލިއުފުލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ