...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޮށާއޮޅުން
މ.
ފިރިހެނުންގެ ބޮލުގެ އިސްތަށިގަނޑު ނިވާކުރުމަށް ހަނިދިގުކޮށް އޮންނަ ފޮތިގަނޑެއް ފަށްފަށްކޮށް އެޅުން.
(އާންމުކޮށް މިގޮތަށް އޮޅަނީ ހުދު (ފޮއްޗެވެ.)
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ