...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޮށި
ނ.
އެއްޗެހި ރައްކާކުކުރުމަށް ހަތަރު ބިތާއި މައްޗާއި ފޫ އެކުލެވިގެންވާ ގޮތަށް ހަދައިފައި ހުންނަ އެއްޗެއް.
މިހުންނާނީ މަތިގަނޑު ހުޅުވޭ ލެއްޕޭގޮތަށް ހުޅުލައިފައެވެ.
އަދި، ތަޅުލެވޭ ގޮތަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިފުން . ހިޔަމަފޮށި . ހުޅުވުން . ހޫބޯށި . ނަރުކޮއްޓި . ނިގާރަންފޮށި . ރަވޯ . ރާޅުފޮށި . ރިވާޔަށްކިޔެވުން . ރޫހިއްޕާދަތްގަނޑު . ރެންޗުފޮށި . ރޯނގާފޭށި . ބަނުން . ބަންގާޅުފޮށި . ބުޅާފިލާ . ބުޅިފޮށި . ބޯކަރުދާސް . ކަށިގަންޖު . ކައިރިހެދުން . ކަމަރާ . ކިޔަވާގެ . ކުރަހާފޮށި . ކެމެރާ . ކެސެޓު . ކޭސް . ކޮޅުފިލާގޮނޑި . އަނަވަހާ . އަންބާރި . އަރިވަކަރު . އަތްމަތިފޮށި . އަތްފެހުން . އަތްގާޑިޔާ . އަތްޗަންފެށި . އަތްޗަންފޭށި . އަލިފާންފޮށި . އުވަދޯނި . އެއްވަލަކަށްހެދުން . އެލުވާތަޅު . ވަށިބޭލުން . ވަށިފޮށި . ވަޅުކަކުނި . ވަދުފޮށި . ވަގުންގެ ފޮށި ބާރަށް ބަންނާނެއެވެ . ވަޑާންފޮށި . ވިޅި . ވެދުންފޮށި . ވޯޓުފޮށި . މަޑިބިސް . މިސްކިތްފޮށި . ފަހަނަފޯޓި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ