...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޮށިފެޅުން
މ.
(1) މީހުންގެ ފޮށި ފަދަ ތަކެތި ފަޅައިގެން ވައްކަން ކުރުން.
(2) މަޖާޒު:
މީހެއްގެ އަދަބިއްޔާތާއި ފަށުވި ފަންނުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ، އަނެކެއްގެ އުފެއްދުމެއް ނުވަތަ އުފެއްދުމެއްގެ ބައެއް ތިމާގެ އަމިއްލަ އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ