...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޮށިގަނޑު
ނ.
އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް މުދަލާއި ތަކެތި ގެންދިއުމަށް، ހަތަރުބިތާއި، މައްޗާއިފޫ، ނުވަތަ ހަތަރު ބިތާއި ފޫ އެކުލެވޭގޮތަށް ހަދައިފައި ހުންނަ ފޮށި.
އާންމުގޮތެއްގައި މިހަދައިފައި ހުންނަނީ ލަކުޑި ފިލައިން ނުވަތަ ބޯ ކަރުދާހުންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޯކަރުދާސް . ކޮޅުފިލާގޮނޑި . އަންބާރި . އަތްގާޑިޔާ . އުވަދޯނި . ވަޅުކަކުނި . ވިޅި . ފެށިގަނޑޮ . ފޭށިގަނޑޮ . ފޯޓިގަޑާ . ތެޔޮފޮށިފިލާ . ގެބުޑުކަކުނި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ