...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޮށިގަތުން
މ.
ރުޅިއެރުވުމުގެ މަޤުޞަދުގައި ނުވަތަ ޖެއްސުމަށް މީހަކާއި ބެހިގަނެގެން އެއްޗެހި ކިޔައި އުޅުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފޮށެކިއުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ