...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޮށުން
މ.
(1) ރުޅިއެރުވުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ނުވަތަ ޖެއްސުމަށް މީހަކާއި ބެހިގަނެގެން އެއްޗެހި ކިޔާ އުޅުން.
(2) ނުރަނގަޅު ކަމެއް ކުރިމަތިވުން.
މިސާލު:
ބަލިމަޑުކަމެއް ފެށުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަލާޖެހުން . ބެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ