...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޮށެކިއުން
މ.
(ސ،ގ) (1) ފޮށިގަތުން.
(2) ރުޅިއެރުވުމުގެ މަޤުޞަދުގައި ނުވަތަ ޖެއްސުމަށް މީހަކާއި ބެހިގަނެގެން އެއްޗެހި ކިޔައި އުޅުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ