...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޮނި
ނ.
(1) މާމަލުގެ ކަރުގަނޑުގައި ހުންނަ އޮލަ ފެންފޮދު.
(2) މާމުޔާއި ހަކުރު ފަދަ ތަކެތީގައި ދޭރަހަ.
(3) މޭވާގައި ހުންނަ ހަކުރުގެ ރަހަ.
(4) މަޖާޒު:
ތިމާގެ މޮޅުކަމާއި، ކުޅަދާނަކަން ދެއްކުމަށް ދައްކާ ވާހަކަ.
(5) ނއ.
ތިމާއާއި އެކަށީގެންވާ ވަރަށްވުރެ މައްޗަށް ބޮޑާވެގަނެގެން އުޅޭ އުޅުން.
(6) ދެވޭ ދޮން.
(7) އަރާމާއި ރާޙަތާއި އުފާ.
(8) ބަސްބަހުގައި ހުންނަ ބަލާޣަތްތެރިކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނާކުރިމަސް . ހަންބޯދި . ހަންޑިކަށި . ހަރީރާ . ހަކުރު . ހަކުރުހިލުން . ހަކުރުބޮޑުއައްޕަން . ހަކުރުފަނި . ހައްދޫކަނޑުފަނިގޮޅާ . ހަވާދު . ހަވާދުލުން . ހަލުވާ . ހަލުވިދާ . ހިތިރަހަ . ހިލިހުނި . ހިލިކުސަ . ހުވަފެން . ހުވަގޮށް . ހުތްފޮނި . ހެއްސޯހެދުން . ހޮޅި . ހޮޅިފޮނިތޮށި . ނައިބު . ނާނަކަޓާ . ނާރިނގު . ނާރޮވައްފަލުދަ . ރަހަ . ރަހައެނގުން . ރަންބުސްތާނު . ރަސްގުއްލަ . ރާފަނި . ރިހަބަތްކޭން . ބަހުންމެޓާ . ބަހުންމެޓާކަމުންރެކޭ . ބަނބުޅަބޮސް . ބަނަސް . ބައިސާ . ބައިސާކެނޑުން . ބިންބިމޮށްގަނޑު . ބިންބިފަތަފޮޅި . ބިސްފަތަފޮޅި . ބުންބާސައި . ބެނޑި . ބޭނޑި . ބޭސްކަރަ . ބޮނޑި . ބޮނޑިބަތް . ބޮކަރުމާ . ބޮއްލޮއްލޯ . ބޮޑުބުނުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ