...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޮނިރަހަ
ނ.
މާމުޔާއި ހަކުރުފަދަ ތަކެތީގައި ދޭ ރަހަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިތިރަހަ . ހުތްފޮނި . ރަހައެނގުން . ބޮޑުކެޔޮ . ކަރުކެނޑޭވަރުވުން . ކާޅުމުރާކި . އަނބުޅަ . ވޭމުއި . މިލަ . މިލަފޮނިރަހަ . ފަނީސަރުބަތު . ފެންބުޖާ . ފޮނިކިރިކިރަހަ . ފޮނިކުންނާރު . ފޮނިކުރުން . ފޮނިކޮޅުބޯލުން . ފޮނިމަޑުކަން . ފޮނިމަޑުކުރުން . ފޮނިތޮށި . ތޫތުގަސް . ސޫފިކެޔޮ . ޖަންބު . ޖޭނބު . ޖޭމު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ