...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޮނިރޮށި
ނ.
ފުށް އުއްސައިގެން، ހަކުރާއި، ގިތެލާއި، ކުކުޅުބިހާ އެއްކޮށް އޮލަ ބޯކިރު ފޮދެއް ޖަހައި، މޮޑެ ގިތެއު ޖަހައިގެން ބޯކޮށް ފިހެފައި ހުންނަ ރޮއްޓެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހޮޅި . އަތުރޮށި . ފޮނިރޮށިކަނޑާއެތި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ