...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޮނިބުއިން
މ.
(1) ކޮކާ މާބުރު ފަދަތަކެތި މާމެލާމެލީގެ ކަރުގަނޑުގައި ހުންނަ ފޮނިކޮޅު ބޮއިލުން.
(2) ފޮނިކޮޅު ދަމައިގަތުން.
(3) މަޖާޒު:
އުފަލާއި މީރުކަން ހޯދައިގަތުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފޮނިބޮއިލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ