...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޮނިބޮލި
ނ.
ބޮލީގެ ބާވަތެއް.
މިބޮލީގެ ބުރަކަށި މަތީގައި ނޫ އަޅިކުލައެއް ހުރެފައި ހުދާއި މުށި ކުލައިގެ އެކިވަރުގެ ތިކިތަކުން ބުރަކަށި ފުރިފައި ކަހަލަ ގޮތަކަށް ހުދާއި މުށިކުލައިގެ އެކިވަރުގެ ތިކިތަކުން ބުރަކަށި ފުރިފައި ކަހަލަގޮތަކަށް ހުރެއެވެ.
ބަނޑުދޮށް ހުންނަނީ ދޮންނާރިނގު ކުލައެއްގައެވެ.
މަތި އޮމާންވެފައި އޮފު ހުންނާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ