...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޮނިކުންނާރު
ނ.
(1) ކުންނާރުގެ ތެރެއިން ފޮނިރަހަދޭ ކުންނާރު.
(2) (ޏ،ސ) އާދައިގެ ކުންނާރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކުންނާރު . އުގުރެސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ