...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޮނިކުރަފި
ނ.
ކުރަފީގެ ބާވަތެއް.
މިއީ އުދުހުމުގެ ބާރު ކުޑަ އެއްޗެކެވެ.
ފެން ކުރައްޕަށްވުރެ ކުޑަވާނެއެވެ.
ތިބެނީ ރަތްދޮން ކުލައެއްގައެވެ.
ކުރަފީގެ މަތީގައި ކުރެހުމެއް އަޅައިފައި ހުންނާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ