...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޮނިކޮކާ
ނ.
އިރުވަޔާއި ހުޅަނގާއި ބެދޭ ދުވަސްވަރު އަންނަ މަޑު ދޮންކުލައިގެ ކޮކާލެއް.
މިކޮކާ ގިނައިން އަންނަނީ އަހިގަހުގެ މަލަށާއި، މާނިފާ ވެލުގެ މަލަށެވެ.
ބައެއް މޫސުމުގައި ކަނދުގަހަށްވެސް އާދެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ