...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޮނިވާހަކަ
މ.
ތިމާގެ މޮޅުކަން ނުވަތަ ބޮޑުކަން ދެއްކުމަށްޓަކައި ދައްކާ ވާހަކަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަނގަފަޗަރާ . އަޗާ . މައުފޮޅުވުން . ފޮނިބާސާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ