...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޮނިމައު
ނ.
ހުވަނދުބޭހުގެ ބާވަތެއް.
މިހުންނާނީ މަޑުމުށިކުލައެއްގައި ހިއްކާފައި އޮންނަ ހީނާ މައު ބޮޑިއެއް ހެންނެވެ.
މައުތައް ވަރަށް ކުދިވާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފޮނިމާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ