...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޮނިމާތަނޑުން އެންދުން
މ.
ފޮނިމާ ތަނޑެއްގެ ކޮޅުގައި އަލިފާން ރޯކޮށްގެން، ފާރުގަނޑެއްގެ މަތީގައި ޖެއްސުން.
މިހެން ހަދަނީ ގިނަދުވަހު ނުހިކި ހުންނަ ފާރުގަނޑު ގަނޑަށެވެ.
އަދި މީގެ އިތުރަށް ވައިގެ ސަބަބުން ތަދުވާތަންތަނުގައިވެސް މިގޮތަށް ފޮނިމާތަނޑު ރޯކޮށް ފައި ޖައްސައެވެ.
ބައެއް މީހުންގެ ފައިތިލައިގެ ހުދުހަމުގައިވެސް ފޮނިމާތަނޑު ރޯކޮށްފައި ޖައްސައި އުޅެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ