...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޮނިތުޅާ
ނ.
ކުޅިތުޅަޔާ އެއްވައްތަރަށް ހުންނަ އެއަށްވުރެ ފަތްތައްތަން ކޮޅެއްބޮޑެތި ކޮށް ބޯކޮށް ހުންނަ، ބޭހަށް ބޭނުންކުރާ ކުޑަވަރެއްގެ ގަހެއް.
މީގެ ފަތްތައް އޮމާންވެފައި، މީރުވަހެއް ހުންނާނެއެވެ.
އަދި ފަތްތަކުގެ ކޮޅުތޫރިވާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ