...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޮނިލުނބޯ
ނ.
(1) މޭވާއެއް.
މިއީ ލުނބޮޔަށްވުރެ ބޮޑެތިކޮށް ފިތްފިތަށް ހުންނަ ހުތްފޮނި ރަހަލާ އެއްޗެކެވެ.
(2) މީގެ އެތެރެވެސް ހުންނާނީ ލުބޮއިގައި ހުންނަ ގޮތަށް ފިތްފިތަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ