...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޮނިލޯލި
ނ.
ބޭހަށް ބޭނުންކުރާ ކުދިވިނައެއް.
މީގައިވަރަށް ކުދިކުދި މާތަކެއް އަޅައެވެ.
މިގަހުގެފަތް، ކޮއްޗޭފަތާ އެއްގޮތެވެ.
ނަމަވެސް މިފަތުގައި، ބޯކޮށް ކެހެރި ފަޅައިފައި ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންޑިކަށި . މޭއްޔަކަނޑި . ފޮނިލޮވެލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ