...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޮނިޔަމަސް
ނ.
ފަރުމަހުގެ ބާވަތެއް.
މިއީ ފަރުފަޅުތަކުގެ ބޭރުގައި އެކަހެރި ކޮންނާއި އައިން ހަދައިގެން އުޅޭމަހެކެވެ.
މިމަހުގެ ކުލައަކީ، ގަދައަޅިކުލައެވެ.
މަހުގެ ބޮލުގެ ދެފަރާތުގައި ރީނދޫކުލައިގެ ކުރެހުން ބައެއް ފަނޑުކޮށް ފެންނަންހުރެއެވެ.
މަހުގެ ކަރުތާފަތުން ފެށިގެން މިބާވަތުގެ ޅަމަސް ހުންނަނީ ކަޅުކުލައެއްގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންބޯދި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ