...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޮނުމަތް
ނ.
ލަކުޑި ތޮރުފުމަށް ގެންގުޅޭ ދިއުޅިލީ އާލަތެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އިންދުން . ފެނިވަތް . ފޮނުވަތް . ދިއުޅިދެމުން . ލުހެޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ