...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޮރި
ނ.
ހިކިމަހުގައި އަޅާ ނުވަތަ އުފެދޭ ދިރޭ އެއްޗެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނިވާވަންދޫނި . ކެއުޅު . ވައިފޮރިކެ . ފޮރިބުއިން . ފޮރިކުނޑި . ފޮރިކެއުން . ދަތުމިރި . ގައުފޮރިޖެހުން . ގާބޮލި . ގާފޮރި . ގާފޮރިޖެހުން . ސިއްބި . ޗޮއްޕަޓު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ