...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޮރިންއެކްސްޗޭންޖް
ނ.
(1) ތަފާތު ޤައުމުތަކުގައި ތިބޭ މީހުންގެ މެދުގައި، ބޭރުފައިސާއިން މުޢާމަލާތު ކުރުމުގެ ރޮނގަށް ކިޔާ ނަމެއް.
(2) ބޭރު ފައިސާއިން ކުރަންޖެހޭ މުޢާމަލާތު.
(3) ބޭރު ފައިސާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ