...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޮރިކެ
ނ.
އިރުގައި މޫސުމަށް ރާއްޖެއައިސް އުޅޭ ދޫންޏެއް.
މި ދޫނީގެ ފިޔަފަތް ދިގުވެފައި،ފިދުފަތް ކުރުވާނެއެވެ.
ދޫނީގެކުލައަކީ އަޅިކުލައެވެ.
މިއީ ތުންކުރު ފައިކުރު ދޫންޏެކެވެ.
މީގެ ދެތިން ވައްތަރު އުޅެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނިވާވަންދޫނި . ވައިފޮރިކެ . ސިއްބި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ