...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޮރުވައިލުން
މ.
(1) ރައްކާކޮށްލުން.
(2) ނިވާކޮށްލުން.
(3) "ފޮރުވުން"، މިބަސް ލުއިކޮށް ބުނާގޮތް.
(4) ވަޅެއް ނުވަތަ އަޑިގަނޑެއް ފަދަތަނަކަށް ފަސްއަޅައި މަތިއެއްވަރުކޮށްލުން.
(5) ސިއްރުކޮށްލުން.
(6) (ހ) ފޮހެލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބެރުން . ފޮތިއެޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ