...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޮރުވުން
މ.
(1) ރައްކާކުރުން.
(2) ނިވާކުރުން.
(3) ވަޅެއް ނުވަތަ ހަޑިގަނޑެއް ފަދަ ތަނަކަށް ފަސްއަަޅައި އެއްވަރުކުރުން.
(4) ސިއްރުކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތްހާއްޔަށްލުން . ނާށިލުން . ނިވާކުރުން . ރައްކައުކުރުން . ރައްކާ . އުޖާޑު . ވަންހަނާ . ވަންހަނާކުރުން . ވަޅުލުން . މަރުބޭހަށްރައްކާކުރުން . މަރުފޮރުވާހެން ފޮރުވުން . މުށްދަށުލުން . ފޮރުވައިލުން . ފޮރޮވާ . ފޮރޮވުން . ލަދުފޮރުވުން . ލަދޮފޮރުވުން . ސިއްރު . ޚަޒާނާކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ