...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޮރޮއްޕާކަށްނެތް
ނ.
ފޮރުއްޕާކަށްނެތް.
މިސާލު:
އޭނާގެ އުނދަގޫ ބޮޑުކަމުން ކުޅަދާނަ ވަރެއްނޫން.
ނުވަތަ މިކަމާހުރެ ލާހިކު ވަރެއްނޫން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ