...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޮޅައިލުން
މ.
(1) ތަނެއްގައި ހުރިހިރަފުހާއި މަކުނުވާ ފަދައެއްޗެހި ފޮތިގަނޑެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެއްޗަކުން ތަަޅައިގެން ސާފުކުރުން.
(2) ތަ
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށިފޮޅައިލެއްވުން . ރުމާޖެހުން . ފޮޑާލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ