...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޮޅި
ނ.
(1) ފުށް ގިރައިފައި ތަވަޔަށް ނުވަތަ ތާހަށް އަޅައިގެން ފިހާކާއެއްޗެއް.
މިތެންމެ ގޮތަކަށް މި ފޮޅި ފިހެއެވެ.
މިސާލު:
މަޑުފޮޅި، ރިހަފޮޅި،ވެލާފޮޅި، ފެންފޮޅި.
(2) ސާފު ކުރުމުގެ މާނައިގައި ބޭނުން ކުރެވޭ "ފޮޅުން" މިބަހުގެ ނިމި ނިމުނުކަން.
މިސާލު:
އޭނާ މޭޒުމަތި ފޮޅިއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންނޮޅުން . ހަވަރުފެންފޮޅިޔަށްއެޅުން . ހަތަރުބޯފޮޅި . ހިއްތަލަބަތް . ހިލިގަތުން . ހުނިހަކުރު . ހުނިހަކުރުފަތަފޮޅި . ހުނިހަކުރުފޫކުއްތު . ހުނިހަކެރެފަތެހޮޅި . ހުނިފޮޅި . ހުއްބައްޑެއި . ހެދިކާއެއްޗެހި . ހޭކުޑައިވުން . ނީވާބަތް . ނޮޅުން . ރާއުނދުނުފަތަފޮޅި . ރާފޮޅި . ރިހައައްޕަން . ރިހަފަތަފޮޅި . ރިހަފޮޅި . ރިހާކުރު އައްޕަން . ރިހާކުރުފަތަފޮޅި . ރެހިފަތަފޮޅި . ރޮށިފޮޅިކޭން . ރޯދަބޯފޮޅި . ރޯދާބޯފޮޅި . ބަނޑުބެއްދި . ބިންބިފޮޅި . ބިސްގަނޑު . ބުރުބުރުޖަހާފައިދިއުން . ބުޅަލުދޫ . ބޭސްކަރަ . ބޮށިގަނޑަ . ބޮނޑިބޯށި . ބޮންތި . ބޮޑުފަތަފޮޅިބެހުން . ބޮޑުފަތަފޮޅިކުނާ . ބޮޑެވައްޓޭބޮޑި . ބޯށިގަނޑު . ބޯބޯބޮއްތަލޯ . ބޯފޮޅި . ބޯފޮޅިވިލޭރޭ . ބޯފޮޅިފާތިހާ . ބޯފޮޅިދުވަސް . ކަނީރު . އަތުއޮނު . އަލަގަނޑުބަދަލި . އުތުރުވައިގަތުން . އެތް . އޮނުތޫރި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ