...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޮޅިއެޅުން
މ.
(1) ނަދުރު ބުނެގެން މުޅި ހަށިގަނޑު ނުވަތަ ހަށިގަނޑުގެ ބައެއް ހުދުފޮތި ގަނޑަކުން ނިވާ ކުރުމަށްފަހު އެފޮތިގަނޑުގައި ފޮޅިއެތުރުން.
(2) މަޖާޒު:
އެއްލައިފައި ހުންނަ ގުޑި އަނެއް ފުށުން ޖެހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފޮރޮވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ