...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޮޅިދަނޑިގަނޑު
ނ.
ފޮޅި ފިހާއިރު ފޮޅިނަގަން ގެންގުޅޭ އެއްޗެއް.
މި އޮންނާނީ ދޭފަތާ ވައްތަރު ގޮތަކަށް ތަންކޮޅެއް ފުޅާކޮށެވެ.
މީގެ ކުރީ ކޮޅު ހުންނާނީ ލެބޭ ވަރަށް ތުނިކޮށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ