...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޮޅިގަނޑު
ނ.
(1) ކޭންމަތިގައި އަޅަން ފިހާފޮޅި.
(2) ކުކުޅު ބިހުން ކުޅިކޮށް ނުވަތަ ފޮނިކޮށް އަޅާ ބިސްގަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބިސްގަނޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ