...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޮޅުނެގުން
މ.
ހަށިގަނޑުގެ ހަމާއި މަހާދެމެދަށް ފެން ފަދަ އެއްޗެއް އަރައި ފުއްޕުމަކާއެކު ތަންތަން އުފުލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަޑިލުން . ފޮޅަކިލާއެރުން . ފޮޑޮނެގުން . ފޮޑޮޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ