...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޮޅުން
މ.
(1) މާމަލުގެ ފިޔަތައް ހުޅުވުން.
(2) ގޮވާމާއި ހަވާދު ފަދަ ތަކެތީގެ ކުނޑި ފިލުވުމަށް ނުވަތަ އޭގެ އެކިއެކި ބައިބައި ވަކިކުރުމަށް، ބަތްޕޮޅި ނުވަތަ ދޮލަނގެއް ފަދަ އެއްޗަކަށް އަޅައިގެން ވަކިގޮތަކަށް ޙަރަކާތްކުރުން.
(3) ތަނެއްގައި ހުރި ހިރަފުހާއި މަކުނުވާ ފަދަ އެއްޗިހި ފޮތިގަނޑެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެއްޗަކުން ތަޅައިގެން ސާފުކުރުން.
(4) ހަނާކުރާއިރު ގޮވާމުގައި މާޖެހުން.
(5) ތަންތަނުން ދަވާދު ދަބަރު ފަދަ އެއްޗިހި އުފުލި ކެނޑިކެނޑިގެން ނެ
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންނޮޅުން . ހަފޮޅުން އެތެރެވެއްޖިއްޔާ ބަޔެއް އޮންނާނެ . ހެލިވަތްހެލުން . ނޭފަތް ފޮޅުން . ކަންފޮޅުން . ކުނޑިޖެހުން . އޮޑިމަތި . މަރާބާޑި . ފިތްދާލިހެލުން . ފެނަފެޑުން . ފެޑުން . ފޮޅި . ފޮޅުވުން . ފޮޑުން . ތަންކަތެޅުން . ތެޅީފޮޅުން . ތޮށިފެޑުން . ލޭއޮހޮރުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ