...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޮޅުވައިލުން
މ.
(1) ހުޅުވައިލުން.
(2) ނިއުޅައިލުން.
(3) ވޮލީ ކުޅޭއިރު ބޯޅަ މައްޗަށް ފޮނުވައިލުމަށް އަތުގެ އިނގިލި ތަކަށް ގެންނަ ޙަރަކާތް ގެނައުން.
(4) ގައިގައި ހިފަހައްޓާފައި ހުރިމީހަކު ގައިން ނައްޓުވައިލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކުޑަނެގުން . ފޮނަހަކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ