...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޮޅުވަތް
ނ.
(1) ފޮތެއްގައި ނުވަތަ ކަރުދާހެއްގައި ނަމަވެސް ދަމައިފައި ހުންނަ ރޮނގު.
(2) ބޯޑެއް ނުވަތަ ފޮތެއް ފަދަ އެއްޗެއްގައި ހުރަހަށް ލިޔެފައިވާ ލިޔުމެއްގެ އެއް ރޮނގު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފެޅިވަތް . ފެޅެވަތް . ޞަދުރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ