...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޮޅުވުން
މ.
(1) ހަތްކޮޅު ހުޅުވުން.
މިސާލު:
ހަތްކޮޅު ފޮޅުވުން.
(2) ފޮޅުން މިބަސް އަނެކަކު ލައްވައި ކުރުވުމުގެ މާނަ ދޭހަކޮށް ދިނުމަށް ބުނެއުޅޭ ގޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފޮޅުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ