...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޮޅުދުވަނި
ނ.
ބިހިތަކެއްހެން ނަގައިފައި، ފޮޅަށްވާ ދުވަނި.
މިއީ ޢާއްމުގޮތެއްގައި ކުޑަކުދީންގެ ގައިގެ ތަންތަން ކުޑަކޮށް ރަތްވެފައި ނަގާ އެއްޗެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ