...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޮއިއެޅުން
މ.
ބިނދޭ ތަންތާގައި ފުރަތަމަ އަޅާ ބޭސް ގަނޑު ނެގުމަށްފަހު، އައިބު ހުރިނަމަ، ޅަކުރުމުގެ ބޭސް އަޅައި ކަށިގަނޑު ހަމަޖެއްސުމަށް ފޮއި ހިންގުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ