...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޮއިމަތިވުން
މ.
(1) ފޮއިމަތީ ދުވަސްވަރު އައުން.
(2) ހަނދުމަހުގެ 31، 41، 51 މިތިންރެއާއި، 72، 82، 92 މިދުވަސްތަކުގެ ރޭތަކާއި ދުވަސްތައް އައުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ