...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޮއް
ނއ.
(1) ހަލުވިކަން ކުޑަ.
(2) ބަރުހެލި.
(3) ނ.
ގަހެއްގައި އަޅާ ހުތްފޮނި ރަހަލާ މޭވާއެއް.
މީގެ ބޭރުގައި އޮންނާނީ ހަރު ނާށިގަނޑެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތާވީސް ކިޔެވުން . ހިތީކިޔެވުން . ހިލަފޮތި . ހޮނޑަލިކަނދު . ނަރުކޮއްޓި . ނިހާލި . ނިގާރަންފޮށި . ނިޝާން . ނުދޮންނަފޮތި . ރަހަފޮށި . ރަށުކަންތައް . ރަންޏަކު ދަރިއެއްބޮޑެއް ނުކުރާނެއެވެ. . ރަތްވިލާސާޓަނު . ރަތްތަގައްލާ . ރަޖާ . ރޫއެރުން . ރޭސްކޯ . ބަހަރާމުފޮތި . ބަންގާޅު ދެރޮނގު . ބަރުމާޕީސް . ބަރުފަށުވި . ބަރުސުތުލި . ބައްތިކޮޅު އަނދިރި . ބާބިލިވަކަރު . ބާބިލިފިލާ . ބުރަފަތިވަކަރު . ބުސްކޯޓު . ބޭލާ . ބޮޑުބުމަރު . ބޮޑުކިބާދާރީ . ބޮޑުކެކުރި . ބޮޑުފެހި . ބޮޑުފެއްސަންގޮތްހެދި . ބޮޑުފޮތިކެނޑުން . ބޯވުން . ކަށްޑެވި . ކަށްޑެވިމުޅަދެވި . ކަންފަތްގޮށި . ކައްދަރުފޮތި . ކަފުންފޮތި . ކަލިވަތް . ކާފޫރުރޮށި . ކާޑުބަލި . ކުރުތާ . ކެފުން . ކޮނޑުކެނޑި . އަންނަފޮތި . އައްސިފެން . އައްސިފޮށި . އަދާރަސަމް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ