...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޮއްދޫ
ނ.
(1) (ބދ) ތުނި ފޭލި.
(3) މިލަދުން މަޑުލު ދެކުނުބުރީގެ ރަށެއްގެ ނަން.
(2) ފޮއްދޫ ފޭއްޔަށް ކުރުކޮށް ކިޔާގޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފޮއްދޫ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ