...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޮއްތާލި
ނ.
(1) (ހ) ގައިގައި ބޯކޮށް ރާޅުކޮށް އުފުލިފައި ހުންނަތަންތަން.
(2) (ޏ،ސ) ގަދަވައި ނުހުންނަ ވިލާ.
(3) ދަމާ ކޫއްތާ ކޫއްތުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ